Vent venligst ...


Loading...

Opsætning af WP Invoice

1. Information om betalingen i WordPress

Når betalingen er gennemført, er den tilgængelig i WordPress-administrationen under menuen ePay. Se eksempel nedenfor.

Du kan se yderligere oplysninger om betalingen ved at klikke på transaktions-ID’et.

2. Indstillinger til ePays fakturamodul i WordPress

Du finder indstillingerne ved at vælge ePay -> ePay - Indstillinger i menuen til venstre.


Merchant number

Indtast dit forretningsnummer, som du har fået af ePay. Du finder det i menuen Indstillinger -> Betalingssystemet på din ePay-administration.

Use API

Hvis du aktiverer denne funktion, kan du behandle dine betalinger direkte fra ordreadministrationen i WordPress. Det vil sige, at du ikke behøver logge ind på din ePay-konto for at hæve, slette eller kreditere betalinger.

Group

Du kan gruppere dine betalinger i forskellige grupper og begrænse adgangen for dine ePay-brugere til specifikke grupper. En gruppe er blot et navn/streng. Hvis du ikke vil brug denne funktion, skal feltet blot være tomt (standard). 

Show email

Sæt denne til Show, hvis e-mailfeltet skal vises på betalingssiden.

Show name

Sæt denne til Show, hvis navnefeltet skal vises på betalingssiden.

Show address

Sæt denne til Show, hvis adressefeltet skal vises på betalingssiden.

Show country

Sæt denne til Show, hvis landefeltet skal vises på betalingssiden. 

Show phone

Sæt denne til Show, hvis telefonfeltet skal vises på betalingssiden.

Show comment

Sæt denne til Show, hvis kommentarfeltet skal vises på betalingssiden.

Menu containing terms

Angiv den menu i WordPress, som indeholder betalingsbetingelserne.

Require accept terms

Sæt denne til Yes, hvis kunden skal acceptere betingelserne, inden betalingen kan gennemføres. 

Available currencies

Vælg de valutaer, som kunden skal kunne betale med.

Available payment methods

Vælg de betalingskortlogoer, som skal vises for kunden ved betalingen.

Company name

Angiv det virksomhedsnavn, som betalingerne sker til.

Company email

Angiv den e-mailadresse, som betalingsbekræftelserne skal sendes fra. Hvis der ikke skal sendes en bekræftelse, skal dette felt være tomt (blank).

E-mail payment confirmation

Angiv de e-mails, som skal modtage en kopi af betalingsbekræftelsen. Dette virker kun, hvis "Company e-mail" er angivet. 

Show Cardholder name

Sæt denne til Show, hvis kunden skal angive sit navn i betalingsvinduet.

Customer pays the payment fee

Hvis du aktiverer denne indstilling, bliver gebyret for betalingen pålagt kunden. Dette sker i et ekstra trin i betalingsvinduet, hvor kunden bliver oplyst om gebyrets størrelse og bedes bekræfte det.

Instant capture

Aktiver denne funktion, hvis dine betalinger skal hæves med det samme. Du må kun benytte instant capture, hvis kunden også modtager sine varer med det samme (f.eks. ved downloads eller services).

MD5 key

Hvis du bruger MD5, skal du skrive din hemmelige nøgle her (den, som du også har angivet i din ePay-administration). Nøglerne skal være helt ens i de to systemer (husk store og små bogstaver).

Auth E-mail

Hvis du vil modtage en e-mail, hver gang der gennemføres en betaling på din webshop, skal du indtaste en e-mailadresse her. Har du flere modtagere, kan du separere adresserne med semikolon (;). Lad blot feltet være tomt, hvis du ikkevil modtage e-mails.

Split payment

Her vælger du, om alle betalinger skal behandles som delte betalinger. Har du aktiveret dette, kan du i ePay-administrationen hæve en betaling over flere gange (f.eks. hvis en kundes varer sendes over flere omgange). Læs mere om delte betalinger her


Alle disse funktioner er indbygget i ePays betalingsmodul til WordPress, men du kan selv implementere alle funktioner, vi understøtter. Det gør du ved at tilføje parametrene i din kode. Se en liste over alle tilgængelige parametre her.

3. Opsætning af sprog

Du kan tilføje et nyt sprog eller ændre i et eksisterende, som vises i fakturamodulet, ved at benytte .po-filen, der findes her: /wp-content/plugins/epay/

4. Behandling af betalinger i WordPress

Med ePays fakturamodul kan du behandle betalinger direkte fra WordPress, og du slipper for at logge ind i ePays administration for at hæve, kreditere eller slette betalinger.

For at aktivere denne indstilling skal du sætte ”Use API” til Yes i indstillingerne til fakturamodulet i WordPress. Dernæst skal du opsætte den IP-adresse, som WordPress-systemet er på, fra din ePay-administration i menuen API/Webservices -> Adgang

Når ordren indlæses i WordPress, hentes visse oplysninger om transaktionen fra ePays system.

Transaktionsstatus
Indløser
Valutakode
Evt. delt betaling
Evt. beskrivelse
Evt. navn på kortholder
Autoriseret beløb samt tidspunkt
Hævet beløb samt tidspunkt
Krediteret beløb samt tidspunkt

Når du vil hæve en betaling, skal du angive det beløb, der skal hæves, og trykke på knappen ’Capture’. Se billede 6.

Når du vil slette en betaling, skal du trykke på knappen ’Delete’.

Når du vil kreditere en betaling, skal du angive det beløb, der skal refunderes, og trykke på knappen ’Credit’.

5. Direkte link

Du kan fra fakturamodulet oprette en direkte url til betalingssiden, hvor værdierne på nogle af felterne er angivet. Det kan f.eks. bruges til at sende et link direkte til kunden.

Du definerer url’en sådan:

http://dinWordPress.dk/index.php?page_id=[pageid]&set_amount=[amount]&set_invoice=[invoice]&set_email=[email]&set_currency=[currency]
 
Værdierne erstattes som følger:
 [pageid] = erstattes med det side-ID, som betalingssiden er tilknyttet i WordPress
 [amount] = beløbet angivet i mindste enheder (øre). F.eks. skal DKK 125,75 angives som 12575 i amount-feltet.
 [invoice] = fakturanummeret
 [email] = kundens e-mail
 [currency] = valutaen, som betalingen gennemføres med
 
Url’en kan f.eks. således ud:

http://dinWordPress.dk/index.php?page_id=11&set_amount=5158&set_invoice=81&set_email
=kunde@email.dk&set_currency=208